Showing posts with label bahay kubo song lyrics. Show all posts
Showing posts with label bahay kubo song lyrics. Show all posts

Monday, July 25, 2011

Bahay Kubo Song Lyrics

Bahay Kubo (Song Lyrics)

Bahay kubo, kahit munti
ang halaman doon ay sari-sari
Singkamas at talong
Sigarilyas at mani
Sitaw, bataw, patani
Kundol, patola, upo't kalabasa
At saka meron pang
Labanos, mustasa
Sibuyas, kamatis
Bawang at luya
Sa paligid ligid
Ay maraming linga